Center za socialno delo Ruše
Hmeljarska ulica 8
2342 Ruše

Uradne ure

ponedeljek od 8:00-12:00 in
  od 13:00-15:00
sreda od 8:00-12:00 in
  od 13:00-17:00
petek od 8:00-12:00

V torek in četrtek ni uradnih ur.

Poslovni čas

ponedeljek od 8:00-15:00
torek od 8:00-15:00
sreda od 8:00-17:00
četrtek od 8:00-15:00
petek od 8:00-13:00
Koristne povezave

Dnevni center za otroke in mladostnike

Program se izvaja:

 • v Dnevnem centru za otroke in mladostnike
 • po potrebi na domu otrok in mladostnikov

Dnevni center za otroke in mladostnike je nadgradnja preventivnega programa Laična pomoč družinam. Program Laična pomoč družinam se je vsa leta izvajal na domu uporabnikov, s pomočjo izvajalcev javnih del, ki otrokom in mladostnikom, prikrajšanim za normalno družinsko življenje nudijo aktivno preživljanje prostega časa in učno pomoč.

Dnevni center odpira svoja vrata vsak delovnik od 13.00 do 19.00 ure. Izvajanje programa je brezplačno.

Dnevni center za otroke in mladostnike je socialnovarstveni program Centra za socialno delo Ruše. Dnevni center je namenjen otrokom in mladostnikom iz Upravne enote Ruše (Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Selnica ob Dravi in Občina Ruše) ter njihovim staršem, ki zaradi nastale življenjske situacije, vedenjskih, čustvenih in učnih težav in stisk potrebujejo pomoč in podporo. Uporabniki imajo v dnevnem centru možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa, učne in psihosocialne pomoči.

Cilji programa:

 • psihosocialna in učna pomoč otrokom in mladostnikom
 • pomoč pri reševanju težav v domačem, šolskem in vrstniškem okolju 
 • informiranje ter opolnomočanje uporabnikov pri reševanju nastalih težav
 • krepitev samopodobe in lastnih potencialov
 • zmanjševanje socialne izključenosti uporabnikov
 • nudenje strukturiranega okolja za kvalitetno preživljanje prostega časa
 • krepitev socialne mreže
 • pridobivanje novih socialnih izkušenj
 • izboljšanje komunikacijskih spretnosti v šolskem, domačem in vrstniškem okolju 

Pogoji za vključitev v program:

 • prostovoljna odločitev za vključitev uporabnikov ter staršev,
 • aktivno sodelovanje v programu oz. izražena potreba po aktivnem preživljanju prostega časa, učni in psihosocialni pomoči,
 • upoštevanje hišnega reda, 
 • spoštovanje in varovanje osebnih podatkov drugih uporabnikov

Osnovni namen programa:

 • je zmanjšanje socialne izključenosti otrok oz. mladostnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje. Uporabniki imajo v dnevnem centru možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa, učne in psihosocialne pomoči. 

KONTAKT:

CENTER ZA SOCIALNO DELO RUŠE
DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE
Šolska ul. 16/a
2342 RUŠE

tel. št.: 02/6730-150
mobilni tel.: 041 576 255 
e-pošta: gpcsd.ruse@gov.si

 

Strokovni delavec v programu: Mateja Peterec, univ. dipl. soc. del.

Vodja programa: Jasmina Laznik, dipl. soc. del.

Odgovorna oseba:

Po pooblastilu v.d. direktorice štev. 020-6/2018 z dne 2.10.2018,

Slava Andric, dipl.soc.del., spec., Višja svetovalka

 

Delovni čas: vsak delovnik od 13.00 do 19.00 ure.

PROGRAM FINANCIRAJO:

 Občina Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi

Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju

Program se izvaja:

 • v Dnevnem centru za starejše osebe in osebe s težavami v duševnem zdravju
 • po potrebi na domu uporabnikov

Dnevni center za starejše in osebe s težavami v duševnem zdravju je nadgradnja preventivnega programa Socialno vključevanje ranljivih skupin. Program Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin prebivalstva se vsa leta izvaja na domu uporabnikov, s pomočjo izvajalcev javnih del, ki uporabnikom nudijo aktivno preživljanje prostega časa, vse z namenom, da se uporabnika vključi v socialno mrežo, prepreči izoliranost ter pridobivanje občutka sprejetosti in varnosti kakor tudi izboljšanje njihove samopodobe.

Dnevni center odpira svoja vrata vsak delovnik od 8.00 do 14.00 ure.

Dnevni center je namenjen uporabnikom iz UE Ruše. Osnovni cilj programa je zmanjševanje socialne izključenosti oseb s težavami v duševnem zdravju, ki temelji na aktivnem reševanju nastale problematike. Uporabniki imajo v dnevnem centru možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa in druženja. V primerih, ko to zahteva vsebina aktivnosti uporabniki razdeljeni v skupine npr. ročnodelska delavnica, lesarska delavnica,… V okviru programa je predvideno tudi sodelovanje z drugimi institucijami in posamezniki, medgeneracijska druženja, prav tako so predvidene delavnice in izleti. Uporabnikom, ki imajo težave s hojo ali prevozom nudimo brezplačen prevoz od njihovega doma v dnevni center in nazaj. Uporabniki imajo v času obiskovanja dnevnega centra tudi možnost toplega obroka, ki ga plačajo sami. Ostalo izvajanje programa je brezplačno.

Cilji programa:

 • zmanjševanje in odpravljanje socialnih stisk in težav uporabnikov
 • dostopnost in dosegljivost storitve
 • zmanjševanje in preprečevanje socialne izključenosti ter njenih negativnih posledic
 • izboljšanje informiranja in ozaveščanja uporabnikov o možnostih za vključitev v storitve
 • širjenje socialne mreže posameznika, v skladu z njegovimi potrebami
 • pridobivanje novih socialnih izkušenj in razvoj socialnih veščin
 • zdrav način življenja in higienske navade/oblikovanje zdravih navad
 • nadzor in pomoč pri smotrni porabi sredstev (po potrebi uporabnika)

Program je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

 • uporabnikom z dolgotrajnimi ali ponavljajočimi težavami v duševnem zdravju (depresija, shizofrenija, bipolarna motnja razpoloženja, osebam, odvisnim od alkohola, osebam z dvema motnjama,..)
 • uporabnikom, ki so zaradi svojih značilnosti izpostavljeni večjemu tveganju za razvoj duševne motnje
 • uporabnikom, ki so v trenutni duševni stiski ali krizi
 • družinam z osebo s težavami v duševnem zdravju
 • uporabnikom, ki so že postavljeni pod skrbništvo ali se za njih ureja ustrezna oblika skrbništva in predvidoma niso vključeni v druge organizirane oblike pomoči (npr. osebe s težavami v duševnem zdravju, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost)
 • starejšim, ki zaradi specifičnega načina življenja izstopajo iz običajnega okolja.

Pogoji za vključitev v program:

 • prostovoljna odločitev za vključitev (pisna privolitev + podpis dogovora)
 • polnoletnost
 • prepovedana zloraba drog in alkohola
 • aktivno sodelovanje v programu oz. potreba po aktivnem preživljanju prostega časa
 • upoštevanje hišnega reda, spoštovanje in varovanje osebnih podatkov drugih uporabnikov

Namen izvajanja programa:

 • preprečevati nadaljnje hospitalizacije v UKC Maribor
 • uporabniku zagotoviti, da čim dlje ostane v domačem okolju (s tem, ko jim nudimo pomoč v mnogih primerih ni potrebna namestitev v institucionalno varstvo ali druge oblike pomoči).

KONTAKT:

CENTER ZA SOCIALNO DELO RUŠE
DNEVNI CENTER ZA OSEBE S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU
Šolska ul. 16/a
2342 RUŠE


tel.št. 02/6730-150
mobilni tel. 041 576 255
e-pošta: gpcsd.ruse@gov.si

Strokovni delavec v programu: Mateja Peterec, univ.dipl. soc. del.
Vodja programa: Jasmina Laznik, dipl. soc. del.
Odgovorna oseba:

Po pooblastilu v.d. direktorice štev. 020-6/2018 z dne 2.10.2018,

Slava Andric, dipl.soc.del., spec., Višja svetovalka


Delovni čas: vsak delovnik od 8.00 do 14.00 ure.

 

PROGRAM FINANCIRAJO:

 Občina Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi

 


S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu